موضوعات = فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)
تعداد مقالات: 3
1. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

جمال بیگی


2. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-165

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر