موضوعات = فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)
تعداد مقالات: 3
1. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.48375.1210

جمال بیگی


2. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-165

10.22081/jrj.2019.67030

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر