نویسنده = بلال شاکری
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-30

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری


2. ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-40

بلال شاکری


3. ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-44

بلال شاکری


4. بازخوانی اصل احتیاط در فروج

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-48

بلال شاکری