نویسنده = بلال شاکری
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی


2. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-30

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری


3. ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-40

بلال شاکری


4. ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-44

بلال شاکری


5. بازخوانی اصل احتیاط در فروج

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-48

بلال شاکری