نویسنده = بلال شاکری
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-33

10.22034/jrj.2019.53393.1630

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی


2. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2019.51780.1494

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری


4. ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-44

10.22081/jrj.2017.65417

بلال شاکری


5. بازخوانی اصل احتیاط در فروج

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-48

10.22081/jrj.2016.22677

بلال شاکری