دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، صفحه 1-190 
3. امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

صفحه 29-52

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی


6. بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

صفحه 105-124

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


7. بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس

صفحه 125-140

سید محمدوحید طبسی حائری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


8. امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

صفحه 141-162

سید محمود طباطبایی؛ ایوب اکرمی؛ محمد جواد عنایتی راد