دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، صفحه 1-214 
2. ترجیح روایت به سبب احدثیت

صفحه 7-38

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


3. بازکاوی اجتماع امر و نهی

صفحه 39-60

علیرضا هوشیار؛ حسن قنبری


6. تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها

صفحه 117-142

مجید قورچی بیگی؛ محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری