دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، آذر 1399، صفحه 1-237 
نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

صفحه 33-59

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات علمی پژوهشی
شماره ویژه روش شناسی فقه و اصول(با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)