کلیدواژه‌ها = فقه
تعداد مقالات: 6
1. سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 189-222

10.22034/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


5. شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-179

10.22034/jrj.2019.53325.1632

احمد مبلغی؛ محسن واثقی؛ محمد مهریار


6. در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 121-146

10.22034/jrj.2019.50270.1357

محمد شیبانی؛ محسن جهانگیری کلوخی؛ سیدعلی اصغر حسینی