موضوعات = روش شناسی فقه و اصول
تعداد مقالات: 13
1. موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/jrj.2021.59695.2214

محمد علی خادمی کوشا؛ محمود عبداللهی


2. Full Text articles

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-306

10.22020/jrj.2021.70999


4. روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 33-60

10.22034/jrj.2020.54972.1764

حجت الله بیات


5. روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-105

10.22034/jrj.2020.55518.1860

اکبر محمودی


7. مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 137-167

10.22034/jrj.2020.56229.1927

ابوالقاسم علیدوست ابرقویی؛ محمد جواد لطفی


8. شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-195

10.22034/jrj.2020.56638.1965

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی


9. مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 197-218

10.22034/jrj.2020.56030.1897

حمید موذنی بیستگانی؛ محمدرضا کیخا


10. ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 221-251

10.22034/jrj.2020.55765.1858

عبدالحمید واسطی


11. فرآیند حکم‌شناسی در استنباط

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-292

10.22034/jrj.2020.56635.1964

سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست


13. یادداشت: اولویت های جستار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 7-11

مهدی مهریزی