موضوعات = فقه های تخصصی (مضاف)
جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 103-130

10.22034/jrj.2022.64069.2490

سید هادی نوروزیان امیری؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علیرضا ابراهیمی


تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 159-190

10.22034/jrj.2022.62972.2398

سید علی صداقت؛ محمود گنج بخش؛ غلامعلی معصومی نیا


ملاک های معاوضه سفهی و بروز آن در استخراج رمز ارزها با تاکید بر مبانی امام خمینی(ره)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 191-222

10.22034/jrj.2022.64058.2487

وحید امیدی؛ سید عبدالوهاب رضوی تبار؛ ثریا جاویدان؛ احمد محمدی


شاخصه‌های شناخت روایات افتائی از تعلیمی

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 35-68

10.22034/jrj.2022.64768.2534

سید محمدحسن موسوی مهر؛ محمد رضا جواهری؛ محمد جواد عنایتی راد؛ سید محمود صادق زاده طباطبائی


تأثیر دیدگاه‌های فقهی اخباریان بر عدم حضور اجتماعی زنان

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 101-135

10.22034/jrj.2023.63490.2701

مریم مشهدی علی پور؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سیدمحمدعلی ایازی


جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 159-182

10.22034/jrj.2023.65281.2571

محمدتقی فخلعی؛ حسن حسینی یار؛ علیرضا عابدی سرآسیا


قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 63-100

10.22034/jrj.2022.63476.2446

سیدهادی جوادی؛ محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 131-173

10.22034/jrj.2022.61100.2295

محمدرضا علیزاده مقدم بیرکی؛ مجتبی الهی خراسانی


امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 173-208

10.22034/jrj.2022.64014.2484

زینب میرزایی؛ مهدی موحدی محب


تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 207-246

10.22034/jrj.2022.60049.2234

مصطفی امیری؛ محمدعلی وطن دوست؛ رضا حق پناه


مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 133-160

10.22034/jrj.2022.63447.2444

محمد امامی؛ حجت پولادین طرقی؛ محمد جواد محمدی مقدم؛ محسن فرح زاد


تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 161-192

10.22034/jrj.2022.61417.2306

سید علی صداقت؛ محمود گنج بخش؛ غلامعلی معصومی نیا


نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 193-230

10.22034/jrj.2022.61065.2291

محمّد حکیم؛ سیدعبدالرحیم حسینی؛ محمد ادیبی مهر


شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 107-135

10.22034/jrj.2020.56991.2005

سید عباس دیانت مقدم


احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 189-220

10.22034/jrj.2020.58533.2122

مهدی نوریان؛ زهرا سادات نجم آبادی


فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 69-98

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


ساختار فقه تمدّنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 99-132

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 161-194

10.22034/jrj.2019.54513.1706

محمّدرضا نائینی؛ محمّد حکیم