موضوعات = رویکردهای فقه و اصول
تعداد مقالات: 5
1. نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-59

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی


5. تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-52

10.22034/jrj.2018.66144

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی؛ محمد تقی فخلعی